BARLA LAHİKASI – Onuncu Lem’a, Fihrist (517-527)

517 Onuncu Lem’a [parıltı] Şefkat Tokatları Risalesi بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوۤءٍ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُۤ اَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَاللهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ * 1 âyetinin bir sırrını, hizmet-i Kur’âniyede [Kur’ân hakikatlerini yayma hizmeti] arkadaşlarımın beşeriyet muktezası [bir şeyin gereği] olarak […]

BARLA LAHİKASI – Mektubat’ın Üçüncü Kısmı 260-294. Mektuplar (455-516)

453 değil, tefekkür ediyordum. Sonra bana kat’î tebeyyün [meydana çıkma, görünme] etti ki, şiir ve hat bana verilmemek de büyük bir ihsan [bağış] imiş. Hem o hatta ihtiyacımı, sizin gibi kalem karamanlarının muavenetleri [yardım] temin ediyor. Hat bilseydim, hatta itimad edip, mesâil [meseleler] ruhta kararlayarak nakşedilmeyecekti. Eskiden hangi ilme başladım, hattım olmadığı için ruhuma yazardım. […]

BARLA LAHİKASI – Mektubat’ın Üçüncü Kısmı 240-259. Mektuplar (423-454)

423 İnşaallah, risalelerin tesiriyle, birgün olur da, müstakim [doğru ve düzgün] Lütfü Efendi gibi ehl-i takvâ [takvâ sahipleri] kardeşlerimiz misillû, [benzer] biz dahi gayr-ı ihtiyarî ve istemeyerek işlediğimiz ahvalden [durumlar] Sözlerinizin irşadıyla [doğru yol gösterme] kurtuluruz. Zekâi kardeşimizden On Yedinci Söz, On Sekizinci Mektup, Yirminci Mektup ve Otuz Üç Pencereli nurlarla parlayan kıymetli risaleleri aldık. […]

BARLA LAHİKASI – Mektubat’ın Üçüncü Kısmı 220-239. Mektuplar (375-422)

375 – 220 –  MESÂİL-İ MÜTEFERRİKA BİRİNCİ MESELE Sual: Salâvatın [namazlar, dualar] bu kadar kesretle [çokluk] hikmeti ve salâtla [namaz] beraber selâmı zikretmenin sırrı nedir? Elcevap: Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâma salâvat [namazlar, dualar] getirmek, tek başıyla bir tarik-i hakikattır. [hak ve hakikat yolu] Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâm nihayet derecede rahmete mazhar [erişme, nail olma] olduğu halde, […]

BARLA LAHİKASI – Mektubat’ın Üçüncü Kısmı 180-219. Mektuplar (303-374)

303 esnâda [vakit, zaman] mükâlemeniz [karşılıklı konuşma] neye müncer olduğunu anlayamadım. Tefsirini Üstad-ı Ekremime havale ediyorum. Yalnız kasır [köşk, saray] fikrimle, sen ne oluyorsun, diye kalbimi teskin edebildim. Üstadım, şu zâlimlerin İslâmiyete karşı tecavüzlerini, kendi mercîine ve şeriat sahibine şikâyet etti. Mesud • • • – 180 –  Vezirzâde Küçük Mustafa’nın fıkrasıdır. [bölüm] Ey sevgili Üstadımız, […]

BARLA LAHİKASI – Mektubat’ın Üçüncü Kısmı 146-179. Mektuplar (249-302)

249 Mektubat’ın Üçüncü Kısmı – 146 –  Hüsrev’in bir fıkrasıdır. [bölüm] Sevgili Üstadım, “Mirkatü’s-Sünne [sünnetin merdiveni; sünnetin dereceleri] ve Tiryâk-ı Marazü’l-Bid’a” ismine hakikaten elyâk olan Otuz Birinci Mektubun On Birinci Lem’asını [parıltı] kardeşlerimle ve dostlarımla defâatle okudum. Gayet azîm bir tebşirat-ı [müjdeleme] Peygamberi ile başlayan bu risalenin on bir nüktesinden [derin anlamlı söz] herbir nüktesi [derin […]

BARLA LAHİKASI – Yirmi Yedinci Mektubun Üçüncü Kısmı ve Üçüncü Zeylin Nihayetidir 110-145. Mektuplar (171-248)

171 Yirmi Yedinci Mektubun Üçüncü Kısmıve Üçüncü Zeylin [ek] Nihayetidir – 110 – İkinci Sabri ve ikinci Hüsrev ve birinci Ali’nin fıkrasıdır. [bölüm] Ey Yüce Üstad, Cenâb-ı Erhamü’r-Râhimîne çok şükürler ki, size, o muazzam Kitâb-ı Mübînin [Allah’ın apaçık kudret defteri olan kâinat, Allah’ın kudret ve iradesinin genel kanunlar defteri] hazine-i hakâikinin miftahını, [anahtar] rahmetiyle ihsan [bağış] […]

BARLA LAHİKASI – Yirmi Yedinci Mektubun Üçüncü Zeyli 68-109. Mektuplar (115-170)

115 Yirmi Yedinci Mektubun Üçüncü Zeyli [ek] – 68 – Said’in bir fıkrasıdır. [bölüm] (Nur Risalelerine çok müştak [arzulu, aşırı istekli] ve onların mütalâasından intibaha [uyanış] düşen bir doktora yazılan mektuptur. Bu üçüncü zeyle [ek] çendan [gerçi] münasebeti azdır; fakat kardeşlerimin fıkraları [bölüm] içinde bu da benim bir fıkram [bölüm] olsun.) بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ Merhaba […]

BARLA LAHİKASI – Yirmi Yedinci Mektubun İkinci Zeyli 54-67. Mektuplar (99-114)

99 İkinci Zeyl [ek] – 54 –  Ümmî, fakat allâmelerin [büyük âlim] işini gören ve esrâr-ı Kur’âniyeye [Kur’ân’ın sırları] karşı Isparta’nın intibahına [uyanış] sebep olan, âhiret kardeşim Âdilcevazlı Bekir Ağanın Sözler hakkındaki ihtisâsâtıdır. Fazîlet-meâb Üstadım Hazretleri, Efendim, evvelâ arz-ı tâzim ve hürmetle mübarek ellerinizi öperek, her an ve zaman lisanıma yakıştığı kadar dua eder ve duanızı […]

BARLA LAHİKASI – Yirmi Yedinci Mektup ve Zeyilleri 1-53. Mektuplar (56-98)

56 Yirmi Yedinci Mektup ve Zeyilleri [ilave, ek] Otuz Üçüncü Sözün Yirmi Yedinci Mektubudur ki, Mektubatü’n-Nur’un birinci muhatabı olan Hulûsi Beyin hususî mektuplarından, Risaletü’n-Nur [Risale-i Nur] hakkındaki takdiratını gösteren fıkralardır. [bölüm] Yirmi Yedinci Mektubun ikinci kısmı olan “Zeyl“i [ek] dahi, elhak bir Hulûsi-i Sâni olan Sabri Efendinin Risaletü’n-Nur [Risale-i Nur] hakkındaki takdiratını gösteren hususî mektuplarındaki […]