BARLA LAHİKASI – Takdim, Mukaddeme (32-55)

32 Risale-i Nur Külliyatından BARLA LÂHİKASI Bediüzzaman Said Nursî 33  Takdim Bu lâhika mektupları—ki Yirmi Yedinci Mektuptur—Risale-i Nur’un ilk telifiyle [kaleme alma] başlayıp devam edegelmiştir. Risaleler Barla’da telif [kaleme alma] edilmeye başlanıp Isparta ve civarındaki kıymettar talebeleri bu risaleleri okumak ve yazmak suretiyle istifade ve istifâza ettiklerinde, hissiyatlarını, iştiyak [arzu, istek] ve ihtiramlarını, [hürmet etme, […]

BARLA LAHİKASI – Yirmi Yedinci Mektup ve Zeyilleri 1-53. Mektuplar (56-98)

56 Yirmi Yedinci Mektup ve Zeyilleri [ilave, ek] Otuz Üçüncü Sözün Yirmi Yedinci Mektubudur ki, Mektubatü’n-Nur’un birinci muhatabı olan Hulûsi Beyin hususî mektuplarından, Risaletü’n-Nur [Risale-i Nur] hakkındaki takdiratını gösteren fıkralardır. [bölüm] Yirmi Yedinci Mektubun ikinci kısmı olan “Zeyl“i [ek] dahi, elhak bir Hulûsi-i Sâni olan Sabri Efendinin Risaletü’n-Nur [Risale-i Nur] hakkındaki takdiratını gösteren hususî mektuplarındaki […]

BARLA LAHİKASI – Yirmi Yedinci Mektubun İkinci Zeyli 54-67. Mektuplar (99-114)

99 İkinci Zeyl [ek] – 54 –  Ümmî, fakat allâmelerin [büyük âlim] işini gören ve esrâr-ı Kur’âniyeye [Kur’ân’ın sırları] karşı Isparta’nın intibahına [uyanış] sebep olan, âhiret kardeşim Âdilcevazlı Bekir Ağanın Sözler hakkındaki ihtisâsâtıdır. Fazîlet-meâb Üstadım Hazretleri, Efendim, evvelâ arz-ı tâzim ve hürmetle mübarek ellerinizi öperek, her an ve zaman lisanıma yakıştığı kadar dua eder ve duanızı […]

BARLA LAHİKASI – Yirmi Yedinci Mektubun Üçüncü Zeyli 68-109. Mektuplar (115-170)

115 Yirmi Yedinci Mektubun Üçüncü Zeyli [ek] – 68 – Said’in bir fıkrasıdır. [bölüm] (Nur Risalelerine çok müştak [arzulu, aşırı istekli] ve onların mütalâasından intibaha [uyanış] düşen bir doktora yazılan mektuptur. Bu üçüncü zeyle [ek] çendan [gerçi] münasebeti azdır; fakat kardeşlerimin fıkraları [bölüm] içinde bu da benim bir fıkram [bölüm] olsun.) بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ Merhaba […]

BARLA LAHİKASI – Yirmi Yedinci Mektubun Üçüncü Kısmı ve Üçüncü Zeylin Nihayetidir 110-145. Mektuplar (171-248)

171 Yirmi Yedinci Mektubun Üçüncü Kısmıve Üçüncü Zeylin [ek] Nihayetidir – 110 – İkinci Sabri ve ikinci Hüsrev ve birinci Ali’nin fıkrasıdır. [bölüm] Ey Yüce Üstad, Cenâb-ı Erhamü’r-Râhimîne çok şükürler ki, size, o muazzam Kitâb-ı Mübînin [Allah’ın apaçık kudret defteri olan kâinat, Allah’ın kudret ve iradesinin genel kanunlar defteri] hazine-i hakâikinin miftahını, [anahtar] rahmetiyle ihsan [bağış] […]

BARLA LAHİKASI – Mektubat’ın Üçüncü Kısmı 146-179. Mektuplar (249-302)

249 Mektubat’ın Üçüncü Kısmı – 146 –  Hüsrev’in bir fıkrasıdır. [bölüm] Sevgili Üstadım, “Mirkatü’s-Sünne [sünnetin merdiveni; sünnetin dereceleri] ve Tiryâk-ı Marazü’l-Bid’a” ismine hakikaten elyâk olan Otuz Birinci Mektubun On Birinci Lem’asını [parıltı] kardeşlerimle ve dostlarımla defâatle okudum. Gayet azîm bir tebşirat-ı [müjdeleme] Peygamberi ile başlayan bu risalenin on bir nüktesinden [derin anlamlı söz] herbir nüktesi [derin […]

BARLA LAHİKASI – Mektubat’ın Üçüncü Kısmı 180-219. Mektuplar (303-374)

303 esnâda [vakit, zaman] mükâlemeniz [karşılıklı konuşma] neye müncer olduğunu anlayamadım. Tefsirini Üstad-ı Ekremime havale ediyorum. Yalnız kasır [köşk, saray] fikrimle, sen ne oluyorsun, diye kalbimi teskin edebildim. Üstadım, şu zâlimlerin İslâmiyete karşı tecavüzlerini, kendi mercîine ve şeriat sahibine şikâyet etti. Mesud • • • – 180 –  Vezirzâde Küçük Mustafa’nın fıkrasıdır. [bölüm] Ey sevgili Üstadımız, […]

BARLA LAHİKASI – Mektubat’ın Üçüncü Kısmı 220-239. Mektuplar (375-422)

375 – 220 –  MESÂİL-İ MÜTEFERRİKA BİRİNCİ MESELE Sual: Salâvatın [namazlar, dualar] bu kadar kesretle [çokluk] hikmeti ve salâtla [namaz] beraber selâmı zikretmenin sırrı nedir? Elcevap: Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâma salâvat [namazlar, dualar] getirmek, tek başıyla bir tarik-i hakikattır. [hak ve hakikat yolu] Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâm nihayet derecede rahmete mazhar [erişme, nail olma] olduğu halde, […]

BARLA LAHİKASI – Mektubat’ın Üçüncü Kısmı 240-259. Mektuplar (423-454)

423 İnşaallah, risalelerin tesiriyle, birgün olur da, müstakim [doğru ve düzgün] Lütfü Efendi gibi ehl-i takvâ [takvâ sahipleri] kardeşlerimiz misillû, [benzer] biz dahi gayr-ı ihtiyarî ve istemeyerek işlediğimiz ahvalden [durumlar] Sözlerinizin irşadıyla [doğru yol gösterme] kurtuluruz. Zekâi kardeşimizden On Yedinci Söz, On Sekizinci Mektup, Yirminci Mektup ve Otuz Üç Pencereli nurlarla parlayan kıymetli risaleleri aldık. […]

BARLA LAHİKASI – Mektubat’ın Üçüncü Kısmı 260-294. Mektuplar (455-516)

453 değil, tefekkür ediyordum. Sonra bana kat’î tebeyyün [meydana çıkma, görünme] etti ki, şiir ve hat bana verilmemek de büyük bir ihsan [bağış] imiş. Hem o hatta ihtiyacımı, sizin gibi kalem karamanlarının muavenetleri [yardım] temin ediyor. Hat bilseydim, hatta itimad edip, mesâil [meseleler] ruhta kararlayarak nakşedilmeyecekti. Eskiden hangi ilme başladım, hattım olmadığı için ruhuma yazardım. […]