İLK DÖNEM ESERLERİ – Nur’un İlk Kapısı (18-168)

18 19 Risale-i Nur Külliyatından Nur’un İlk Kapısı Bediüzzaman Said Nursî Telif [kaleme alma] Tarihi: 1925 İlk Baskı: Tarihsiz 20 Bediüzzaman Said Nursî’nin İlk Dönem Eserleri 21 Nur’un İlk Kapısı [Bu risalenin felsefeye vurduğu tokat, beşere zararlı ve dine zıt olan felsefe kısmıdır. Beşere menfaatli ve diyanete dost olan felsefe değildir. Hem “ecnebi kâfirler” tâbiri, […]

İLK DÖNEM ESERLERİ – Nokta Risalesi (169-222)

169 Nokta Risalesi [Mesnevî-i Nuriye adlı eserde yer almaktadır] Bediüzzaman Said Nursî Telif [kaleme alma] Tarihi: 1337 1 İlk Baskı: 
Evkâf-ı İslâmiye Matbaası, İstanbul 
1337 170 171 Nokta مِنْ نُورِ مَعْرِفَةِ اللهِ جَلَّ جَلاَلُهُ 1 [Çok kıymetlidir.]  İfade-i Meram Bir bahçeye girsem iyisini intihab ederim. Koparmasından zahmet çeksem hoşlanırım. Çürüğünü, yetişmemişini görsem “Huz mâ safâ” […]

İLK DÖNEM ESERLERİ – Şuâât (223-270)

223 Şuâât [ışınlar, parıltılar] Mârifetü’n-Nebî [Allah’ı tanıma, bilme] (a.s.m.) Bediüzzaman Said Nursî Telif [kaleme alma] Tarihi: 13391 İlk Baskı: 
Evkâf-ı İslâmiye Matbaası, İstanbul 
1339 224 225 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ * 1 Bu kelime-i âliye [yüce mânâlar ifade eden cümle] üssü’l-esas-ı İslâmiyet [İslâmiyetin en […]

İLK DÖNEM ESERLERİ – Rumûz (271-282)

271 Rumûz Bediüzzaman Said Nursî Telif [kaleme alma] Tarihi: 1339 1 İlk Baskı: 
Evkâf-ı İslâmiye Matbaası, İstanbul 
1339 272 273 İfade Herkes insanlarla meşgul; ben insanlardan usandım. Misâlîlerle mübâhase daha hoşuma gidiyor; çünkü munsıftırlar. [insaflı] Gariptir ki, bir-iki senedir, uyanık iken zihnimde bir karanlık oluyor. Bazan nisyan-ı [unutkanlık] mutlak basar. [görme] Âlem-i menâma [uyku âlemi] […]

İLK DÖNEM ESERLERİ – İşârât (283-296)

283 İşârât Bediüzzaman Said Nursî Telif [kaleme alma] Tarihi: 1339 1 İlk Baskı: 
Evkâf-ı İslâmiye Matbaası, İstanbul 
1339 284 285  İfade Bundan altı sene evvel, şu zelzelenin bidayetinde İşârâtü’l-İ’câz [Kur’ân’ın mu’cizeliğine dair yazılan Risale-i Nur’dan bir eser] tefsirini yazarken, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ 1 beyanı sadedinde, [asıl konu, esas mânâ] şu risaledeki fehmimi aynen yazmıştım. Zaman […]

İLK DÖNEM ESERLERİ – Sünûhat (297-348)

297 Sünûhat Bediüzzaman Said Nursî Telif [kaleme alma] Tarihi: 1920 İlk Baskı: 
Evkâf-ı İslâmiye Matbaası, İstanbul 
1920 (Hicrî: 1338; Rûmî 1336) 298 299  Mukaddime Bu Sünuhat [Allah’ın yardımıyla kalbe gelen mânâlar] Risalesi, Hazret-i Üstad’ın “Eski Said” tabir ettiği zamanında Risale-i Nur’dan evvel telif [kaleme alma] ettiği eserlerinden olmakla beraber tazeliğini daima muhafaza etmekte ve Risale-i […]

İLK DÖNEM ESERLERİ – Tulûât (349-366)

349 Tulûât Bediüzzaman Said Nursî Telif [kaleme alma] Tarihi: 1339 1 İlk Baskı: 1339 350 351 İfade Telepati nev’inden, ruhumla şiddet-i alâkası [aşırı ilgi] olan bir şahs-ı meçhul, muhtelif ve birbirinden uzak mevzulara dair, birdenbire kibrit yakmak gibi seri sualler soruyor. Ratb ve yâbis karışıyor. İntihap, kariin arzusuna tabidir. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ […]

İLK DÖNEM ESERLERİ – Hutuvât-ı Sitte (367-378)

367 Risale-i Nur Külliyatından Hutuvât-ı Sitte [altı adım anlamına gelen ve şeytanın altı desisesinin anlatıldığı Üstad Bediüzzaman’ın eserlerinden biri] Bediüzzaman Said Nursî Telif [kaleme alma] Tarihi: Tarihsiz İlk Baskı: 
Evkâf-ı İslâmiye Matbaası, İstanbul 
1920 368 369 Takdim Bu Hutuvât-ı Sitte [altı adım anlamına gelen ve şeytanın altı desisesinin anlatıldığı Üstad Bediüzzaman’ın eserlerinden biri] adlı eser, […]

İLK DÖNEM ESERLERİ – Divan-ı Harb-i Örfî (379-432)

379 Risale-i Nur Külliyatından İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi Veya Divan-ı Harb-i Örfî Bediüzzaman Said Nursî Telif [kaleme alma] Tarihi: 1909 (Rûmî: 1325) İlk Baskı: 
İkbal-i Millet Matbaası, İstanbul 
1911 (Rûmî: 1327) 380 381 بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ * 1 Yarım asır evvel tab [basma] edilen bu müdafaayı, şimdi bu asra daha muvafık gördük. Güya o zamandan elli […]

İLK DÖNEM ESERLERİ – Münâzarat (433-524)

433 Risale-i Nur Külliyatından Münâzarat Bediüzzaman Said Nursî Telif [kaleme alma] Tarihi: 1911 (Rûmî: 1329) İlk Baskı: 
Matbaa-i Ebüzziya, İstanbul 
1911 434 435 Azametli Bahtsız Bir Kıt’anın, [dünyanın kara paçalarından her biri] Şanlı Tali’siz Bir Devletin, Değerli Sahipsiz Bir Kavmin Reçetesi Veyahut BEDİÜZZAMAN’IN MÜNÂZARAT’I 436 [Şarktaki aşiretlerin suallerine cevap olarak hazırlanıp H. 1329 (M. 1911)’de […]