MEKTUBAT – Birinci Mektup (24-34)

24 Risale-i Nur Külliyatından MEKTUBAT Bediüzzaman Said Nursî 25 Birinci Mektup بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ وَبِهِ نَسْتَعِينُ * 1 بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ 2* وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ * 3 Dört sualin muhtasar [kısa] cevabıdır. BİRİNCİ SUAL: Hazret-i Hızır aleyhisselâm hayatta mıdır? Hayatta ise, niçin bazı mühim ulema hayatını kabul etmiyorlar? Elcevap: Hayattadır. Fakat merâtib-i […]

MEKTUBAT – İkinci Mektup (35-37)

35 İkinci Mektup بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ 1 * وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ * 2 O mezkûr [adı geçen] ve malûm talebesinin hediyesine karşı cevaptan bir parçadır. SALİSEN: Bana bir hediye gönderdin; gayet ehemmiyetli bir kaidemi bozmak istersin. Ben demiyorum ki: “Kardeşim ve biraderzadem [kardeş çocuğu, yeğen] olan Abdülmecid ve Abdurrahman’dan kabul etmediğim gibi senden […]

MEKTUBAT – Üçüncü Mektup (38-42)

38 Üçüncü Mektup بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ 1 * وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ * 2 O malûm talebesine gönderilen mektubun bir parçasıdır. HAMİSEN: Bir mektupta, buradaki hissiyatıma hissedar olmak arzusunu yazmıştın. İşte binden birini işit. Bir gece, yüz tabakalık irtifada, [yükseklik] bir katran ağacının başındaki yuvada, semânın yıldızlarla yaldızlanmış güzel yüzüne baktım; Kur’ân-ı Hakîmin [her […]

MEKTUBAT – Dördüncü Mektup (43-46)

43 Dördüncü Mektup بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ 1 * وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ * 2 سَلاَمُ اللهِ وَرَحْمَتُهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ وَعَلٰى اِخْوَانِكُمْ لاَسِيَّمَا… اِلٰى اٰخِرِهِ * 3 AZİZ kardeşlerim, Ben şimdi Çam Dağında, yüksek bir tepede, büyük bir çam ağacının tepesinde, bir menzilde bulunuyorum. İnsten tevahhuş [korkma, çekinme] ve vuhuşa [yabaniler, vahşiler] ünsiyet [alışkanlık, âşinalık […]

MEKTUBAT – Beşinci Mektup (47-48)

47 Beşinci Mektup بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ 1* وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ * 2 SİLSİLE-İ Nakşînin kahramanı ve bir güneşi olan İmam-ı Rabbânî (r.a.), Mektubat’ında demiş ki: “Hakaik-i imaniyeden [iman hakikatleri, esasları] bir meselenin inkişafını, [açığa çıkma] binler ezvak [mânevî zevkler] ve mevâcid [vecd halleri, kalbe zevk veren haller] ve kerâmâta [Allah’ın bir ikramı olarak, […]

MEKTUBAT – Altıncı Mektup (49-52)

49 Altıncı Mektup بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ 1* وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ * 2 سَلاَمُ اللهِ وَرَحْمَتُهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمَا وَعَلٰى اِخْوَانِكُمَا مَادَامَ الْمَلَوَانِ وَتَعَاقَبَ الْعَصْرَانِ وَمَادَامَ الْقَمَرَانِ وَاسْتَقْبَلَ الْفَرْقَدَانِ * 3 GAYRETLİ kardeşlerim, hamiyetli [din ve vatan gibi mukaddes değerleri koruma duygusu ve gayreti] arkadaşlarım ve dünya denilen diyar-ı gurbette [gurbet diyarı, yurdu] medar-ı tesellilerim, […]

MEKTUBAT – Yedinci Mektup (53-55)

53 Yedinci Mektup بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ 1* وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ * 2 اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَبَدًا دَۤائِمًا * 3 AZİZ kardeşlerim, Bana söylemek üzere Şamlı Hafız’a iki şey demişsiniz: Birincisi: “Hazret-i Peygamber aleyhissalâtü vesselâmın Zeynep’i tezevvücünü, [evlilik, evlenmek] eski zaman münafıkları gibi yeni zamanın ehl-i dalâleti [doğru ve hak yoldan sapan […]

MEKTUBAT – Sekizinci Mektup (56-58)

56 Sekizinci Mektup بِاسْمِهِ 1* وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ * 2   اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ 3 isimleri بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ 4’e girdiklerinin ve her mübarek şeyin başında zikredilmelerinin çok hikmetleri var. Onların beyanını başka vakte tâliken, [geciktirerek, erteleyerek] şimdilik kendime ait bir hissimi söyleyeceğim. Kardeşim, ben اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ isimlerini öyle bir nur-u âzam […]

MEKTUBAT – Dokuzuncu Mektup (59-63)

59 Dokuzuncu Mektup بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ 1* وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ * 2 Yine o hâlis talebesine gönderdiği mektubun bir parçasıdır. SANİYEN: Neşr-i envâr-ı Kur’âniyedeki [Kur’ân’ın nurlarının yayılması] muvaffakiyetin [başarı] ve gayretin ve şevkin, bir ikram-ı İlâhîdir, [Allah’ın ikramı, bağışı] belki bir keramet-i Kur’âniyedir, [Kur’ân’ın kerameti] bir inâyet-i Rabbâniyedir. [Allah’ın inayeti, yardımı] Sizi tebrik […]

MEKTUBAT – Onuncu Mektup (64-67)

64 Onuncu Mektup İki sualin cevabıdır بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ 1* وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ * 2 BİRİNCİSİ: Otuzuncu Sözün İkinci Maksadının, tahavvülât-ı zerrat [atomların değişim, dönüşüm ve hareketleri] tarifine dair olan uzun cümlesinin haşiyesidir. [dipnot] Kur’ân-ı Hakîmde [her âyet sûresinde sayısız hikmet ve faydalar bulunan Kur’ân] İmam-ı Mübin [İlâhî ilim ve emrin bir ünvanı; […]