SİKKE-İ TASDİK-İ GAYBİ – Sikke-i Gaybiye Hakkında (14-41)

14 Risale-i Nur Külliyatından SİKKE-İ TASDÎK-I GAYBÎ Bediüzzaman Said Nursî 15 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ * 1 Bu Sikke-i Gaybiye‘yi [Risale-i Nur Külliyatı’ndan bir eser adı] mahrem tutardık; yalnız has kardeşlerime mahsustu. Ben vefat ettikten sonra neşredilsin demiştim. Fakat zabıta geldi, adliye hesabına onu sakladığımız yerden çıkardılar. İki sene ellerinde kaldı. Üç mahkeme […]

SİKKE-İ TASDİK-İ GAYBİ – Risale-i Nur’dan Parlak Fıkralar ve Bir Kısım Güzel Mektuplar (42-91)

42 Yirmi Yedinci Mektubun Lâhikasından Alınmış Mühim Parçalar BİRİNCİ MESELE: Birinci Şuada bir-iki âyetin işaretinde, Risale-i Nur’un sadık talebeleri imanla kabre gireceklerine ve ehl-i Cennet olacaklarına dair kudsî [her türlü kusur ve noksandan uzak] bir müjde ve kuvvetli bir beşaret [müjde] bulunduğu gösterilmiştir. Fakat bu pek büyük meseleye ve çok kıymettar işârata [işaretler] tam kuvvet […]

SİKKE-İ TASDİK-İ GAYBİ – Birinci Şuâ (92-139)

92 Birinci Şuâ [bir ışık kaynağından çıkan ışık telleri] بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ وَبِهِ نَسْتَعِينُ * 1 (İki acîp suale karşı def’aten [âni, birden bire] hatıra gelen garip cevaptır.) Birinci sual: Denildi ki: “Fâtiha [başlangıç] ve Yâsin ve hatm-i Kur’ânî [Kur’ân’ın tamamını okumak, hatim yapmak] gibi okunan virdler, [devamlı yapılan zikir] kudsî [her türlü kusur […]

SİKKE-İ TASDİK-İ GAYBİ – Sekizinci Şuâ (140-168)

140 Sekizinci Şuâ [bir ışık kaynağından çıkan ışık telleri] Üçüncü bir keramet-i Aleviye BİR İFADE-İ MERAM (Mâlum olsun ki, ben Risale-i Nur’un kıymetini ve ehemmiyetini beyan etmekle Kur’ân’ın hakikatlerini ve imanın rükünlerini [esas, şart] ilân etmek ve zaaf-ı imana düşenleri onlara davet etmek ve onların kuvvetlerini ve hakkaniyetlerini göstermek istiyorum. Yoksa, hâşâ, kendimi ve hiçbir […]

SİKKE-İ TASDİK-İ GAYBİ – Otuz Birinci Lem’adan (169-170)

169 Otuz Birinci Mektubun Otuz Birinci Lem’asınınotuz [parıltı] bir meselesinden bir meseledir Bir tek cümle olan kısacık bu hadisin beş lem’a-i i’caziyesine [mu’cizelik parıltısı] dair bir nüktedir. [derin anlamlı söz] Buraya bir münasebetle girmiş. اِنَّ الْخِلاَفَةَ بَعْدِى ثَلاَثُونَ سَنَةً 1 hadis-i şerifin ihbar-ı gaybî [bilinmeyen âlemler hakkında haber verme] nev’inden tarihçe musaddak [doğrulanan] beş lem’a-i […]

SİKKE-İ TASDİK-İ GAYBİ – Yirmi Sekizinci Lem’anın Birinci Meselesi (171-189)

171 İkinci Keramet-i Aleviye Yirmi Sekizinci Lem’anın [parıltı] Birinci Meselesi  Eskişehir Hapishanesinde ihtilattan [karışıp görüşmek] ve konuşmaktan memnû [men edilmiş, yasaklanmış] olduğum zamanda karşımdaki kardeşlerime teselli için yazdığım kısacık fıkraların [bölüm] bir kısmıdır. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ Hapsin bir latif hatırasıdır ki: Risale-i Nur gizlenir, fakat sönmez ve söndürülmez. Bir âlem-i mânâda [maddî gözle görünmeyen […]

SİKKE-İ TASDİK-İ GAYBİ – On Sekizinci Lem’a (190-202)

190 On Sekizinci Lem’a [parıltı]  Mahremdir, herkese gösterilmez Otuz Birinci Mektubun On Sekizinci Lem’ası Risale-i Nur şakirtlerine [öğrenci] işaret eden Hazret-i Ali’nin (r.a.) bir keramet-i gaybiyesidir. [Allah’ın bir ikramı olarak gelecekle ilgili haber verme işlemi] Cay-ı dikkat: Şu acip lem’anın [parıltı] ehemmiyeti üç noktadan geliyor. Birincisi ve en mühimi: Gizli kalmış gaybî mühim bir mu’cize-i […]

SİKKE-İ TASDİK-İ GAYBİ – Sekizinci Lem’a (203-235)

203 Sekizinci Lem’a [parıltı]  Gavs-ı Âzamın Hizbü’l-Kur’ân‘a [Kur’ân taraftarları] dair  keramet-i gaybiyesidir Haşiye [dipnot] Şu risale içindeki imzalarla gösterildiği gibi, hizmet-i Kur’âniyedeki [Kur’ân hakikatlerini yayma hizmeti] arkadaşlarıma iştirakim var. Bir kısmı, benim imzam iledir. Bir kısmı onların tasvip ve istihracıyla [çıkarma] ve tasdikleriyle olduğundan, bana ait hizmetten fazla hisseyi, onların hatırı için sükût ile kabul […]

SİKKE-İ TASDİK-İ GAYBİ – Risale-i Nur’dan Parlak Fıkralar ve Bir Kısım Güzel Mektuplar -1 (236-311)

236 Risale-i Nur’dan Parlak Fıkralar [bölüm] ve Bir Kısım Güzel Mektuplar Aziz, sıddık kardeşlerim, Lâtif [berrak, şirin, hoş] ve mânidar ve beşaretli [müjde] iki hâdiseyi beyan ediyorum. Birincisi: Meyusâne [ümitsiz] bir hatıradan müjdeli bir ihtar: Bugünlerde hatırıma geldi ki, hayat-ı içtimaiyeye [sosyal hayat] giren hangi şeye temas etse, ekseriyetle günahlara mâruz kalıyor. Her cihette günahlar […]

SİKKE-İ TASDİK-İ GAYBİ – Risale-i Nur’dan Parlak Fıkralar ve Bir Kısım Güzel Mektuplar -2 (312-364)

312  (Yirmi Sekizinci Mektuptan) Yedinci Mesele بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِه فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ * 1 Şu Mesele, Yedi İşarettir. Evvelâ, tahdis-i nimet [ilahî nimeti şükrederek anlatma] suretinde birkaç sırr-ı inâyeti [İlâhî yardımın gizemi, esprisi] izhar [açığa çıkarma, gösterme] eden Yedi Sebebi beyan ederiz. BİRİNCİ SEBEP: Eski Harb-i Umumîden […]