ŞUÂLAR – İkinci Şuâ (22-68)

22 Risale-i Nur Külliyatından ŞUÂLAR Bediüzzaman Said Nursî 23 İkinci Şuâ [bir ışık kaynağından çıkan ışık telleri] Eskişehir hapishanesinin son meyvesi Otuz Birinci Lem’a‘nın [parıltı] İkinci Şuâı بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ On altı sene evvel, Eskişehir Hapishanesi’nde, arkadaşlarımın tahliyeleriyle yalnız kaldığım bir vakitte, şu Şuâ, [bir ışık kaynağından çıkan ışık telleri] gayet acele, pek noksan […]

ŞUÂLAR – Üçüncü Şuâ (69-93)

69 Üçüncü Şuâ [bir ışık kaynağından çıkan ışık telleri]  Mukaddime Bu Sekizinci Hüccet-i İmaniye1, [iman delili] vücub-u vücuda [Allah’ın varlığının zorunlu olması] ve vahdâniyete [Allah’ın benzersiz ve bir oluşu ve ortağının bulunmayışı] delâlet ettiği gibi, hem delâil-i kat’iye [kesin deliller] ile rububiyetin [Allah’ın bütün varlık âlemini egemenliği, yaratıcılığı, idaresi ve terbiyesi] ihatasına [herşeyi kuşatma] ve […]

ŞUÂLAR – Dördüncü Şuâ (94-131)

94 Dördüncü Şuâ [bir ışık kaynağından çıkan ışık telleri]  Mânen ve rütbeten Beşinci Lem’a [parıltı] ve sureten [görünüş itibarıyla] ve makamen [makam yönünden] Otuz Birinci Mektubun Otuz Birinci Lem’asının [parıltı] kıymettar Dördüncü Şuâı ve Âyet-i Hasbiyenin [“Allah bize yeter, O ne güzel vekildir” mânasındaki “Hasbünallahü ve ni’me’l-vekîl [O ne güzel vekildir] ” [Allah bize yeter; […]

ŞUÂLAR – Altıncı Şuâ (132-138)

132 Altıncı Şuâ [bir ışık kaynağından çıkan ışık telleri] Yalnız İki Nüktedir. [derin anlamlı söz] بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ [Namazdaki teşehhüdde [namazda her iki rekâtın sonunda oturulan bölüm] bulunan 1 اَلتَّحِيَّاتُ اَلْمُبَارَكَاتُ اَلصَّلَوَاتُ اَلطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ ilâ âhirenin [sonuna kadar] iki noktasına gelen iki suâle iki cevaptır. Teşehhüdün [namazda her iki rekâtın sonunda oturulan bölüm] sâir […]