TARİHÇE-İ HAYAT – Sekizinci Kısım – Isparta Hayatı (763-918)

763 Sekizinci Kısım Isparta hayatı 764 Üstad Bediüzzaman’ın Barla’da 1950’den Sonra Kaldığı Evin Önden Görünüşü 765 1950’den sonra Üstad Said Nursî, Afyon Hapishanesinden 1949’da, bir Eylül sabahı tahliye edildi. İki komiser arasında faytonla, daha önce hapisten tahliye edilen talebesi Zübeyir’in kiraladığı bir eve geldi. Yanında hizmetine bakan Ziya, Sungur gibi talebeleri de vardı. Üstadın Afyon […]

TARİHÇE-İ HAYAT – Yedinci Kısım – Afyon Hayatı (673-762)

673 Yedinci Kısım Afyon hayatı 674 Üstad Bediüzzaman Hazretleri 
Afyon Mahkeme Koridorunda Beklerken 675 Bediüzzaman’ın tevkifi 1947 senesinin son aylarında, Afyon’dan üç sivil polis memuru, güya memleket çapında gizli bir dinî cemiyetin faaliyetine âşinâ olmak için Emirdağına gelmişlerdi. Başta Said Nursî olarak Nur talebelerini tespit etmeye çalışıyorlardı. Sudan bahaneler icat etmeye tevessül [genişleme, yayılma] ettiler. […]

TARİHÇE-İ HAYAT – Altıncı Kısım – Emirdağı Hayatı (565-672)

565 Altıncı Kısım Emirdağı hayatı 566 Bediüzzaman Said Nursî’nin Emirdağı’nda Kaldığı Evin, Çarşıdan 
Penceresinin Görünüşü 567  Mukaddeme Denizli Ağır Ceza Mahkemesinin beraat kararı neticesi olarak, Risale-i Nur, ekser vilâyet, kasaba ve köylerde yayılmış ve Nur talebeleri kısa bir zamanda yüz binlerin fevkinde [üstünde] çoğalmıştır. Risaleler teksir [çoğalma] ile neşre başlanmış ve kısa bir müddet içinde, […]

TARİHÇE-İ HAYAT – Beşinci Kısım – Denizli Hayatı (491-564)

491 Beşinci Kısım Denizli hayatı 492 Risale-i Nur’un neşriyat ve fütuhat [fetihler, yayılmalar] dairesi gittikçe genişliyor. İştiyakla Nurları okuyanlar, günden güne ziyadeleşiyor. Risale-i Nur’daki harika kuvvet ve tesiratın neticesini müşahede eden gizli İslâmiyet düşmanları yine bir entrika çevirip Risale-i Nur’a ve müellifi Bediüzzaman’a suikastle, “Bediüzzaman gizli cemiyet kuruyor, halkı hükûmet aleyhine çeviriyor, inkılâpları [büyük çaplı […]

TARİHÇE-İ HAYAT – Dördüncü Kısım – Kastamonu Hayatı (343-490)

343 Dördüncü Kısım Kastamonu hayatı 344 Bediüzzaman Said Nursî’nin Kastamonu’da, Sekiz Sene Karakolun
Göz Hapsi Altında İkamete Mecbur Edildiği Ev (solda) Ve 
Karşısında Polis Karakolu 345 Bediüzzaman Said Nursî, Eskişehir hapsinden çıktıktan sonra, Kastamonu vilâyetine nefyediliyor. [gönderilme, sürgün] Uzun bir müddet polis karakolunda ikamete mecbur edildikten sonra, karakolun tam karşısında, daimî bir tarassut [baskı ve gözetim […]

TARİHÇE-İ HAYAT – Üçüncü Kısım – Eskişehir Hayatı (269-342)

269 Üçüncü Kısım Eskişehir hayatı 270 Risale-i Nur’un gittikçe inkişaf [açığa çıkma] ettiğini, iman ve İslâmiyetin kuvvetlenmeye başladığını anlayan gizli din düşmanları, “Bediüzzaman, gizli cemiyet kuruyor, rejim aleyhindedir, rejimin temel nizamlarını yıkıyor” gibi uydurma ve hükûmeti aldatıcı tertip ve ithamlarla, [suçlama] 1935 senesinde, Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesinde, idam [hiçlik, yokluk] kastıyla ve muhakkak surette mahkûm […]

TARİHÇE-İ HAYAT – İkinci Kısım – Barla (189-268)

189 İkinci Kısım Barla hayatı 190 Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Barla’da 8.5 Sene Kaldığı Nur’un 
İlk Medresesi, Önündeki Muhteşem Çınar Ağacı İle Dallar Arasında 
Tefekkür ve İbadet Ettiği Köşkü 191 Risale-i Nur’un zuhuru Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin Şarkî Anadolu‘da [Doğu Anadolu] dünyaya gelişinden itibaren geçirdiği hayat safhalarını buraya kadar birer birer gördük, temaşa ettik. Şimdi, geçen […]

TARİHÇE-İ HAYAT – Birinci Kısım – İlk Hayatı (47-188)

47 Birinci Kısım İlk hayatı 48 Bediüzzaman Said Nursî, (Rûmî 1293)1 tarihinde Bitlis vilâyetine bağlı Hizan kazasının İsparit nahiyesinin Nurs köyünde doğmuştur. Babasının adı Mirza, anasının adı Nuriye’dir. Dokuz yaşına kadar peder ve validesinin yanında kaldı. O esnada bir hâlet-i ruhiye, [insanın ruh hâli, [boş] psikolojik durumu] tahsilde bulunan büyük biraderi Molla Abdullah’ın ilimden ne […]

TARİHÇE-İ HAYAT – Önsöz, Giriş (16-46)

16 Bediüzzaman Said Nursî Tarihçe-i Hayatı [hayat hikayesi] 17 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ وَبِهِ نَسْتَعِينُ * 1 Önsöz [Bu Önsöz, Medine-i Münevvere’de bulunan mühim bir âlim tarafından yazılmıştır.] Büyük İkbâl’e ait olan Önsözde demiştim ki: “Büyüklerin tarih-i hayatları [hayat boyu yaşanan olaylar; özgeçmiş] okunurken, ulvî menkıbeler söylenip aziz hâtıraları anılırken, insan başka bir âleme girdiğini […]