MEKTUBAT – 30-31-32-33 üncü Mektuplar (654)

654

Otuzuncu Mektup

Matbu Arabî İşârâtü’l-İ’câz [Kur’ân’ın mu’cizeliğine dair yazılan Risale-i Nur’dan bir eser] tefsiridir.

ba

Otuz Birinci Mektup

Otuz bir Lem’adır. [parıltı]

ba

Otuz İkinci Mektup

Kendi kendine manzum [düzenli] tarzını alan matbu Lemeat [parıltılar] risalesidir. Otuz İkinci Lem’a [parıltı] olup, Sözler mecmuasının âhirinde neşredilmiştir.

ba

Otuz Üçüncü Mektup

Marifet-i İlâhiyeye [Allah’ı bilme ve tanıma] pencereler açan otuz üç pencereli risale olup, bir cihette Otuz Üçüncü Söz olduğundan, Sözler mecmuasında neşredilmiş, buraya derc [yerleştirme] edilmemiştir.