MUHÂKEMAT – Giriş, Mukaddeme (14-20)

14 MUHAKEMAT Müellifi: [telif eden, kitap yazan] Bediüzzaman Said Nursî 15 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ Cümle tahiyyat, [selamlar ve dualar] ol Hâkim-i Ezel [Ezel Hâkimi; hakimiyeti sonsuz olan Allah] ve Hakîm-i Ezelî [her işini hikmetle yapan ve varlığının başlangıcı olmayıp zamanla kayıtlı olmayan Allah] ve Rahmân-ı Lemyezelîye [sonsuza kadar bütün mahlûkata merhamet ve şefkat eden, […]

MUHÂKEMAT – Birinci Makale (21-97)

21 Birinci Makale 22  Maksada uruc etmek [yükselmek] için mukaddemelerden [evvel, önce] istimdad [yardım dileme] etmek, ehl-i tahkikin [gerçeği araştıran ve delilleriyle bilen âlimler] düsturlarındandır. [kâide, kural] Öyleyse, biz de on iki basamaklı bir merdiven yapacağız. Birinci Mukaddeme [başlangıç] Takarrur [karar bulma] etmiş usuldendir: Akıl ve nakil teâruz ettikleri vakitte, akıl asıl itibar ve nakil […]

MUHÂKEMAT – İkinci Makale (98-125)

98 Unsuru’l-Belâğat 99 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ اَلطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ عَلٰى نَبِيِّهِ * 1 İkinci Makale  Belâğatın ruhuna taallûk [ait olma, ilgilendirme] eden birkaç meselenin beyanındadır. Birinci Mesele Tarih lisan-ı teessüfle [hayıflanma, üzülme dili] bize ders veriyor ki: Saltanat-ı Arabın [Arapların saltanatı, idaresi, hâkimiyeti] câzibesiyle A’cam, [acemler; Arap milletinden olmayanlar] Araplara muhtelit [karışık, karışmış, karma] […]

MUHÂKEMAT – Üçüncü Makale (126-184)

126 Unsuru’l-Akîde 127 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ * 1 Bu kelime-i âliye, [yüce mânâlar ifade eden cümle] üssü’l-esas-ı İslâmiyet [İslâmiyetin en önemli temeli] olduğu gibi, kâinat üstünde temevvüc [dalgalanma] eden İslâmiyetin en nurânî ve en ulvî bayrağıdır. Evet, misak-ı ezeliye [ezeldeki andlaşma; Cenâb-ı Hakkın […]